Centrum Ostoya - biuro matrymonialno poznawcze

Laur Eksperta

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15.06.2021 r. braliśmy udział w Gali z związku uzyskaniem przez Centrum Matrymonialno-Poznawcze OSTOYA - Usługi Doborów Partnerskich, Godła Jakości przyznanej w VI edycji konkursu przez Kapitułę Konkursu "Laur Eksperta" oraz organizatora Zarząd Quality Institute w Katowicach.

Recenzenci analizujący wniosek certyfikacyjny wysoko ocenili podejmowane przez nas działania ukierunkowane na zapewnienie klientom wysokiej jakości i znaczącej wartości użytkowej. Osiągnięty wynik rankingowy w pełni uzasadnia przyznanie Znaku Jakości "Laur Eksperta", co zostało potwierdzone wydaniem stosownego certyfikatu. Nasz sukces oraz dążenie do realizacji zadań gospodarczych z szacunkiem dla paradygmatów nowoczesnego zarządzania przez jakość. Ufamy, że przyznane wyróżnienie przyczyni się do jeszcze bardziej efektywnego wdrażania rozwiązań ukierunkowanych na pełną realizację potrzeb i oczekiwań klientów.

Oceny merytorycznej w konkursie dokonują członkowie Kapituły Ekspertów, powołani przez Instytut.Kapituła Ekspertów składa się z pracowników naukowych polskich uczelni, posiadających znaczący dorobek naukowy lub praktyczny w dziedzinie zarządzania, inżynierii produkcji, towaroznawstwa, marketingu/public relations lub w innych dziedzinach i dyscyplinach naukowych odpowiadających tematycznie charakterowi produktów/marek/usług zgłoszonych do konkursu. https://laur-eksperta.pl/strona-59

 


Powrót